inoffagain

Player Details
inoffagain

Pages:
1
2
Won Lost
inoffagain inoffagain
Arcade Snooker Ranked - inoffagain (3) 42-15 (1) golden_lion (by default, golden_lion left the game)
RANKINGS: inoffagain 680.0 (+1.9), golden_lion 637.8 (-1.9)
17:46 Thu 20/09/18 (BST)
golden_lion golden_lion
inoffagain inoffagain
Arcade Snooker Ranked - inoffagain (2) 58-24 (1) golden_lion
RANKINGS: inoffagain 678.1 (+2.0), golden_lion 639.7 (-2.0)
17:42 Thu 20/09/18 (BST)
golden_lion golden_lion
golden_lion golden_lion
Arcade Snooker Ranked - golden_lion (1) 40-25 (1) inoffagain
RANKINGS: golden_lion 641.7 (+3.1), inoffagain 676.1 (-3.1)
17:37 Thu 20/09/18 (BST)
inoffagain inoffagain
inoffagain inoffagain
Arcade Snooker Ranked - inoffagain (1) 68-9 (0) golden_lion (golden_lion concedes)
RANKINGS: inoffagain 679.2 (+1.9), golden_lion 638.6 (-1.9)
17:29 Thu 20/09/18 (BST)
golden_lion golden_lion
inoffagain inoffagain
Arcade Snooker Ranked - inoffagain (3) 1-0 (0) iahim6002 (by default, iahim6002 left the game)
RANKINGS: inoffagain 677.3 (+1.2), iahim6002 571.0 (-1.0)
14:34 Thu 20/09/18 (BST)
iahim6002 iahim6002
inoffagain inoffagain
Arcade Snooker Ranked - inoffagain (2) 72-27 (0) iahim6002
RANKINGS: inoffagain 676.1 (+1.2), iahim6002 572.0 (-1.1)
14:32 Thu 20/09/18 (BST)
iahim6002 iahim6002
inoffagain inoffagain
Arcade Snooker Ranked - inoffagain (1) 42-29 (0) iahim6002
RANKINGS: inoffagain 674.9 (+1.3), iahim6002 573.1 (-1.1)
14:26 Thu 20/09/18 (BST)
iahim6002 iahim6002
maxus maxus
Arcade Snooker Ranked - maxus (2) 56-12 (0) inoffagain (by default, inoffagain left the game)
RANKINGS: maxus 672.8 (+2.6), inoffagain 673.6 (-2.6)
09:39 Thu 20/09/18 (BST)
inoffagain inoffagain
maxus maxus
Arcade Snooker Ranked - maxus (1) 60-38 (0) inoffagain
RANKINGS: maxus 670.2 (+2.7), inoffagain 676.2 (-2.7)
09:34 Thu 20/09/18 (BST)
inoffagain inoffagain
turner1980 turner1980
Arcade Snooker Ranked - turner1980 (1) 55-7 (2) inoffagain (by default, inoffagain left the game)
RANKINGS: turner1980 648.4 (+3.1), inoffagain 678.9 (-3.1)
10:35 Wed 19/09/18 (BST)
inoffagain inoffagain
inoffagain inoffagain
Arcade Snooker Ranked - inoffagain (2) 45-16 (0) turner1980 (turner1980 concedes)
RANKINGS: inoffagain 682.0 (+2.0), turner1980 645.3 (-2.0)
10:31 Wed 19/09/18 (BST)
turner1980 turner1980
inoffagain inoffagain
Arcade Snooker Ranked - inoffagain (1) 42-39 (0) turner1980
RANKINGS: inoffagain 680.0 (+2.0), turner1980 647.3 (-2.0)
10:25 Wed 19/09/18 (BST)
turner1980 turner1980
seismick seismick
Arcade Snooker Ranked - seismick (3) 58-35 (0) inoffagain (by default, inoffagain left the game)
RANKINGS: seismick 691.7 (+2.4), inoffagain 678.0 (-2.4)
09:00 Wed 19/09/18 (BST)
inoffagain inoffagain
seismick seismick
Arcade Snooker Ranked - seismick (2) 57-32 (0) inoffagain
RANKINGS: seismick 689.3 (+2.4), inoffagain 680.4 (-2.4)
08:53 Wed 19/09/18 (BST)
inoffagain inoffagain
seismick seismick
Arcade Snooker Ranked - seismick (1) 52-24 (0) inoffagain
RANKINGS: seismick 686.9 (+2.5), inoffagain 682.8 (-2.5)
08:47 Wed 19/09/18 (BST)
inoffagain inoffagain
toothrot toothrot
Arcade Snooker Ranked - toothrot (3) 55-21 (1) inoffagain (by default, inoffagain left the game)
RANKINGS: toothrot 736.7 (+1.8), inoffagain 685.3 (-1.8)
16:48 Tue 18/09/18 (BST)
inoffagain inoffagain
toothrot toothrot
Arcade Snooker Ranked - toothrot (2) 55-22 (1) inoffagain
RANKINGS: toothrot 734.9 (+1.8), inoffagain 687.1 (-1.8)
16:41 Tue 18/09/18 (BST)
inoffagain inoffagain
inoffagain inoffagain
Arcade Snooker Ranked - inoffagain (1) 73-17 (1) toothrot
RANKINGS: inoffagain 688.9 (+3.2), toothrot 733.1 (-3.2)
16:35 Tue 18/09/18 (BST)
toothrot toothrot
toothrot toothrot
Arcade Snooker Ranked - toothrot (1) 63-44 (0) inoffagain
RANKINGS: toothrot 736.3 (+1.8), inoffagain 685.7 (-1.8)
16:29 Tue 18/09/18 (BST)
inoffagain inoffagain
inoffagain inoffagain
Arcade Snooker Ranked - inoffagain (2) 16-12 (0) barbarosso (by default, barbarosso left the game)
RANKINGS: inoffagain 687.5 (+3.0), barbarosso 716.5 (-3.0)
16:18 Tue 18/09/18 (BST)
barbarosso barbarosso
Pages:
1
2