oobujoobu

Player Details
oobujoobu

Won Lost
amkeech amkeech
Arcade Snooker Ranked - amkeech (2) 47-35 (1) oobujoobu
RANKINGS: amkeech 755.0 (+2.6), oobujoobu 756.6 (-2.6)
21:15 Mon 23/04/18 (BST)
oobujoobu oobujoobu
amkeech amkeech
Arcade Snooker Ranked - amkeech (1) 64-4 (1) oobujoobu (oobujoobu concedes)
RANKINGS: amkeech 752.4 (+2.7), oobujoobu 759.2 (-2.7)
21:05 Mon 23/04/18 (BST)
oobujoobu oobujoobu
oobujoobu oobujoobu
Arcade Snooker Ranked - oobujoobu (1) 58-38 (0) amkeech
RANKINGS: oobujoobu 761.9 (+2.4), amkeech 749.7 (-2.4)
21:00 Mon 23/04/18 (BST)
amkeech amkeech
oobujoobu oobujoobu
Arcade Snooker Ranked - oobujoobu (1) 47-23 (0) ourhouse (ourhouse concedes)
RANKINGS: oobujoobu 759.5 (+1.1), ourhouse 632.3 (-1.1)
20:48 Mon 23/04/18 (BST)
ourhouse ourhouse
oobujoobu oobujoobu
Arcade Snooker Ranked - oobujoobu (3) 60-18 (0) massa
RANKINGS: oobujoobu 758.4 (+2.3), massa 741.2 (-2.3)
20:37 Mon 23/04/18 (BST)
massa massa
oobujoobu oobujoobu
Arcade Snooker Ranked - oobujoobu (2) 54-1 (0) massa (massa concedes)
RANKINGS: oobujoobu 756.1 (+2.4), massa 743.5 (-2.4)
20:32 Mon 23/04/18 (BST)
massa massa
oobujoobu oobujoobu
Arcade Snooker Ranked - oobujoobu (1) 59-28 (0) massa (massa concedes)
RANKINGS: oobujoobu 753.7 (+2.5), massa 745.9 (-2.5)
20:27 Mon 23/04/18 (BST)
massa massa
amkeech amkeech
Arcade Snooker Ranked - amkeech (2) 48-41 (1) oobujoobu
RANKINGS: amkeech 747.1 (+2.7), oobujoobu 751.2 (-2.7)
22:59 Sun 22/04/18 (BST)
oobujoobu oobujoobu
oobujoobu oobujoobu
Arcade Snooker Ranked - oobujoobu (1) 50-18 (1) amkeech (amkeech concedes)
RANKINGS: oobujoobu 753.9 (+2.4), amkeech 744.4 (-2.4)
22:52 Sun 22/04/18 (BST)
amkeech amkeech
amkeech amkeech
Arcade Snooker Ranked - amkeech (1) 63-29 (0) oobujoobu
RANKINGS: amkeech 746.8 (+2.7), oobujoobu 751.5 (-2.7)
22:45 Sun 22/04/18 (BST)
oobujoobu oobujoobu
oobujoobu oobujoobu
Arcade Snooker Ranked - oobujoobu (1) 6-15 (0) llap (by default, llap left the game)
RANKINGS: oobujoobu 754.2 (+1.5), llap 672.9 (-1.5)
22:31 Sun 22/04/18 (BST)
llap llap
peter_potter peter_potter
Arcade Snooker Ranked - peter_potter (2) 71-22 (0) oobujoobu
RANKINGS: peter_potter 742.0 (+2.8), oobujoobu 752.7 (-2.8)
00:05 Sun 22/04/18 (BST)
oobujoobu oobujoobu
peter_potter peter_potter
Arcade Snooker Ranked - peter_potter (1) 54-23 (0) oobujoobu (oobujoobu concedes)
RANKINGS: peter_potter 739.2 (+2.9), oobujoobu 755.5 (-2.9)
23:55 Sat 21/04/18 (BST)
oobujoobu oobujoobu